Makrogeo
Śląski Park Przemysłowo Technologiczny
ul. Mickiewicza 23
41-700 Ruda Śląska
tel. 48 32 725 02 42
48 795 407 410 / 48 530 730 505
makrogeo@makrogeo.pl
Ilość towarów w koszyku: 0 (0,00 zł)
Fraza:
Producenci
 
Regulamin sklepu
W celu jak najlepszej współpracy z klientem udostępniamy regulamin sklepu
Regulamin sklepu

I INFORMACJE O FIRMIE:

Sklep internetowy MAKROGEO (zwany dalej: Sklep) działający pod adresem WWW: makrogeo.pl)  prowadzony jest przez firmę MAKROGEO Weronika Dylus-Skudlik z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ulicy Mickiewicza 23, zarejestrowaną w Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Urząd Miasta Ruda Śląska pod numerem 25614/10. Nr NIP: 641-244-07-57. Nr Regon: 241444693.
 
II OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY:

Zamówienia przyjmowane są przez Internet, telefonicznie, oraz drogą mailową.
Ceny na stronie zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich.
Ceną wiążącą jest cena podana na stronie przy produkcie w chwili składania zamówienia. 
Sklep MAKROGEO zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach towarów znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży.
Formy doręczenia i płatności oferowane przez Sklep MAKROGEO:
- Przelew bankowy wraz z dostawą kurierską.
- Płatność przy odbiorze przy dostawie kurierskiej.
- System Ratalny PayU.
- Odbiór i płatność w sklepie w Rudzie Śląskiej przy ul. Mickiewicza 23, 41-700
Do każdego zamówienia, zgodnie z żądaniem klienta zawartym w formularzu zamówienia wystawiana jest faktura VAT lub paragon. Faktura VAT (paragon) wystawiana jest w chwili, gdy wszystkie zamówione przez klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki.
 
III PROCEDURA REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
 
Czas realizacji zamówienia wynosi zazwyczaj 24 godziny, natomiast w wyjątkowych przypadkach może on być wydłużony do 14 dni. Czas ten liczony jest od chwili: 
w przypadku płatności przelewem – wpływu potwierdzenia przelewu,
w przypadku płatności przy odbiorze – potwierdzenia zamówienia ze strony Klienta.
Od czasu realizacji zamówienia należy odróżnić termin otrzymania przesyłki. Terminem otrzymania przesyłki jest: czas realizacji zamówienia + przewidywany czas dostawy. Przesyłki dostarcza: Poczta Polska - przesyłka priorytetowa, czas dostawy 2 dni, firma kurierska - czas dostawy 1 dzień roboczy, firma MAKROGEO - czas dostawy 1 dzień roboczy.
Jeśli klient jednocześnie zamówi produkty o różnym czasie realizacji, zamówienie zostanie wysłane po upływie najdłuższego z podanych czasów.
Przyjęcie zamówienia Sklep potwierdza pocztą elektroniczną. Potwierdzenie zawiera unikalny numer zamówienia, wyszczególnienie wybranych towarów, wybrany sposób zapłaty i doręczenia, z podaniem adresu docelowego w którym zamówienie zostanie odebrane. Na życzenie klienta możemy wysłać (fax., email lub listownie) pisemne potwierdzenie zamówienia - fakturę pro-forma, która może być podstawą przedpłaty należności.
W przypadku wybrania przez Klienta formy płatności "za pobraniem" (przy odbiorze towaru), gdy wartość zamówienia jest wysoka, firma może zastrzec rozpoczęcie realizacji zamówienia "za pobraniem"  pod warunkiem dokonania przedpłaty całości kwoty zamówienia podwyższonej o koszty transportu na konto bankowe. Wyjątkiem są jedynie zamówienia składane przez naszych stałych Klientów, związanych z naszą firmą podpisaną "umową o współpracy".
Jeżeli klient wybrał płatność przelewem, koniecznym warunkiem realizacji zamówienia jest uiszczenie przedpłaty sumy równej wartości zamówienia na konto Sklepu (realizacja następuje po uzyskaniu potwierdzenia przelewu). W wypadku braku potwierdzenia przelewu Klient otrzymuje informację z prośbą o ponowienie próby zapłaty. W sytuacji kiedy kolejne próby zapłaty przelewem są nieskuteczne, zamówienie klienta zostaje anulowane automatycznie po 14 dniach.
Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców firmy. W przeciwnym przypadku klient otrzymuje informację o tym jakie pozycje zamówienia mogą zostać zrealizowane i w jego gestii pozostaje decyzja czy: 
- anulować całe zamówienie, 
- wydłużyć czas oczekiwania, 
- realizować zamówienie w kształcie w jakim jest w danym momencie możliwe.
 
W zależności od decyzji podjętej przez kupującego zostanie wysłany stosowny e-mail potwierdzający.
Zmian w zamówieniu można dokonywać telefonicznie lub pocztą elektroniczną aż do momentu wysłania przesyłki.
 
Klient może wycofać złożone zamówienie w całości do momentu jego wysłania. W przypadku anulowania zamówienia na wyraźne życzenie klienta, Klient otrzymuje pocztą elektroniczną stosowną informację wraz z podaniem przyczyny anulowania.
Po całkowitym skompletowaniu zamówionych pozycji i ich wysłaniu Klient otrzymuje pocztą elektroniczną wiadomość potwierdzającą ten fakt, oraz jednocześnie informującą po jakim minimalnym czasie przesyłka powinna zostać dostarczona do adresata lub być do odebrania w sklepie MAKROGEO.
 
IV KOSZTY TRANSPORTU

Informacja o cenie przesyłki jest wyświetlana pod ceną na wybranym produkcie w sklepie.
Koszty transportu obliczane są w sposób zryczałtowany w zależności od wagi i wartości przesyłki. Umożliwiamy również odbiór własny zakupionego towaru bezpośrednio w sklepie MAKROGEO, w Rudzie Śląskiej przy ul. Mickiewicza 23, 41-700. W takim wypadku niezbędnym warunkiem odbioru zamówienia jest okazanie dowodu tożsamości oraz podanie numeru zamówienia.
Tabela określająca koszty transportu oraz dodatkowe informacje o kosztach i formach doręczenia, zawarte zostały w zakładce WYSYŁKA .
 
V ZWROT TOWARU BEZ PODANIA PRZYCZYNY:

 
Na podstawie Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827)
Konsument - czyli osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego) ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w niniejszym paragrafie, towar powinien być zwrócony na adres sklepu nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.
Klient powinien:
(1)    dostarczyć kompletną przesyłkę wraz z towarem w stanie niezmienionym tj. nie noszącym śladów przekraczających zakres zwykłego użytkowania, o ile to możliwe, w oryginalnym opakowaniu, co w szczególności zabezpiecza przed uszkodzeniem towaru w trakcie transportu,
(2)    wypełnić i własnoręcznie podpisać oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość,
(3)    Klient powinien dołączyć do zwracanego towaru dowód zakupu wystawiony przez Sklep.
(4)    Kupującemu niebędącemu konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, o którym mowa w niniejszym ustępie.
 
Zwrot ceny odesłanego towaru nastąpi niezwłocznie nie później jednak niż w ciągu 14 dni roboczych od dnia otrzymania przez sklep zwróconego towaru. Zwracany przez Klienta towar, powinien zostać opakowany w sposób, zapewniający brak uszkodzeń towaru w trakcie transportu co w szczególności zapewni zwrot przesyłki w oryginalnym opakowaniu.
Sklep zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczeń odszkodowawczych na zasadach ogólnych wynikających z kodeksu cywilnego, w przypadku poniesienia szkody w wyniku nie wywiązania się przez Klienta z wynikających z przepisów prawa obowiązków ciążących na nim, w związku z odstąpieniem od umowy, w szczególności w przypadku zwrotu przesyłki z towarem w stanie zmienionym, chyba że zmiana konieczna była w granicach zwykłego zarządu. 

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w sytuacjach szczegółowo określonych w art. 38 pkt. 1 – 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827), tj. w szczególności w przypadku umowy.
 
 
VI  GWARANCJA:
 
Konsumenci
 
Sklep, jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta, za niezgodność z umową towaru zakupionego przez konsumenta, w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 z poźn. zm.).
 
Na towary dostępne w Sklepie ich producenci mogą udzielać gwarancji na warunkach określonych przez nich w załączonych do towarów kartach gwarancyjnych, w takim wypadku Klient może odesłać towar do Sklepu na warunkach określonych w niniejszym paragrafie lub zareklamować towar bezpośrednio u producenta na warunkach określonych w załączonym do towaru dokumencie gwarancji.
 
Przedsiębiorcy
 
Osobom fizycznym, które dokonały zamówienia w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową oraz Klientom innym niż osoby fizyczne przysługują, niezależnie od obowiązków określonych w niniejszym regulaminie, wyłącznie uprawnienia gwarancyjne przyznane przez sprzedawcę lub producenta towaru. Szczegółowe warunki gwarancji (w szczególności podmiot udzielający gwarancji oraz okres na który udzielono gwarancji), określone są indywidualnie dla poszczególnych towarów. Niezależnie od powyższego odpowiedzialność Sklepu z tytułu rękojmi w stosunku do tychże Klientów jest wyłączona.
 
Postanowienia wspólne
 
Celem realizacji uprawnień gwarancyjnych Klient, powinien odesłać towar na adres sklepu wraz z dowodem zakupu, kartą gwarancyjną oraz zwięzłym opisem stwierdzonej niezgodności towaru z umową. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Sklep przesyłki z reklamowanym towarem. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru), Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu inne, dostępne w Sklepie towary do wyboru.
 
Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszty związane z odesłaniem reklamowanego towaru, Sklep zwraca niezwłocznie po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.
 
Różnice wynikające z indywidualnych ustawień monitora komputera Klienta (kolor, proporcje, itd.) nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotu towaru zakupionego w Sklepie.
 
Przesyłka zawierająca reklamowany towar powinna zostać opakowana w sposób uniemożliwiający uszkodzenie towaru w trakcie transportu.
 


VII. POLITYKA PRYWATNOŚCI 

1. INFORMACJE OGÓLNE.

 1. Operatorem Serwisu www.makrogeo.pl jest firma Makrogeo Weronika Dylus-Skudlik, ul. Mickiewicza 23, 41-700 Ruda Śląska, NIP: 6412440757

 2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

  1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.

  2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. "ciasteczka").

2. INFORMACJE W FORMULARZACH.

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.

 2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)

 3. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.

 4. Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów, zarejestrowany przez Operatora Serwisu w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

 5. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego.

3. INFORMACJA O PLIKACH COOKIES.

 1. Serwis korzysta z plików cookies.

 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.

 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

  1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

  2. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

  3. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

 9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics

 10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

 11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

4. LOGI SERWERA.

 1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

  1. czas nadejścia zapytania,

  2. czas wysłania odpowiedzi,

  3. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,

  4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,

  5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,

  6. informacje o przeglądarce użytkownika,

  7. Informacje o adresie IP.

 3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.

 4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

5. UDOSTĘPNIENIE DANYCH.

 1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.

 2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.

 3. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

6. ZARZĄDZANIE PLIKAMI COOKIES – JAK W PRAKTYCE WYRAŻAĆ I COFAĆ ZGODĘ?

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www

 2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:

  1. Internet Explorer

  2. Chrome

  3. Safari

  4. Firefox

  5. Opera

  6. Android

  7. Safari (iOS)

  8. Windows Phone

  9. Blackberry

 
VIII. POLITYKA PRYWATNOŚCI RODO 

1.Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych 

Administratorem Twoich danych osobowych jest:

Makrogeo Weronika Dylus-Skudlik, ul. Mickiewicza 23, 41-700 Ruda Śląska, NIP: 6412440757 

Administrator danych, zbiera a następnie przetwarza dane dla oznaczonych i przewidzianych jako zgodne z prawem celów. Proces przetwarzania danych odbywa się w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. Dane są zbieranie jedynie w zakresie stosownym, zharmonizowanym i niezbędnym w stosunku do celów, w związku z którymi są przetwarzane. 
Administrator nie przetwarza szczególnych kategorii danych. Administrator zapewnia działania zmierzające do ochrony danych przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich, a w szczególności osób nieupoważnionych. Administrator nie udostępnia danych żadnym nieuprawnionym do tego zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa podmiotom. 

W kwestiach powiązanych z: 
- ochroną danych osobowych 
- korzystaniem z przysługujących Tobie praw w zakresie przetwarzania danych osobowych 
możesz w każdej chwili skontaktować się z Administratorem: 
Makrogeo Weronika Dylus-Skudlik, ul. Mickiewicza 23, 41-700 Ruda Śląska, NIP: 6412440757

2.W jakich celach są przetwarzane Twoje dane osobowe? 
Twoje dane po uprzednio wyrażonej zgodzie będą przetwarzane przez Administratora w celu: 
1. świadczenia usług drogą elektroniczną 
2. marketingu, w tym profilowania i w celach analitycznych 
3. dopasowania treści stron internetowych do preferencji i zainteresowań 
4. pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług 

3.Przez jaki okres będą przechowywane Twoje dane osobowe? 
W przypadku zgód, których podstawą przetwarzania danych osobowych jest dobrowolna zgoda - dane te będą przetwarzane do momentu wycofania wyrażonej zgody przez Użytkownika. Dane osobowe użytkowników, na rzecz których realizowana była usługa przez Prossper Paweł Chrzanowski przetwarzane będą przez okres wymagany prawem. 

4.Jakie są podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych? 
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora jest: 
a) Zgoda na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów osoby, której dane dotyczą 
b) Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; 
c) Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze; 
d) Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem. 

5.Wymóg podania danych osobowych 
Tylko dobrowolna zgoda jest podstawą wykorzystania Twoich danych osobowych w celach analitycznych lub reklamowych, w tym na profilowanie. W przypadku ustawienia swojej przeglądarki w sposób, który uniemożliwia zapisywanie plików cookies – Twoje dane nie będą przetwarzane. Niektóre dane osobowe wymagane są do zawarcia odpowiedniej umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych do zawarcia odpowiedniej umowy, może być brak możliwości skutecznego dokonania czynności niezbędnych do zawarcia umowy. 

6.Do jakich odbiorców przekazywane będą Twoje dane osobowe? 
Administrator powierzy przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie podmiotom, które podpisały umowę na powierzenie przetwarzania danych. Należy tu wymienić m.in. podmioty o następującym profilu: 
a) świadczące usługi z zakresu IT
b ) świadczące usługi z zakresu e-marketing
c) świadczące usługi z zakresu obsługi księgowej
d) świadczące usługi z zakresu doradztwa prawnego 
Administrator dopuszcza przetwarzanie danych przez inne podmioty, ale wyłącznie w sytuacjach kiedy jest to niezbędne. 

7.Jakie są Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych? 
Użytkownik Serwisu ma prawo żądać od administratora dostępu do danych osobowych, które go dotyczą. Jak również, może on żądać ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Użytkownik Serwisu ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych. Ponadto w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody użytkownika. Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
W kwestiach powiązanych z: 
- ochroną danych osobowych 
- korzystaniem z przysługujących Tobie praw w zakresie przetwarzania danych osobowych 
możesz w każdej chwili skontaktować się z Administratorem: 
Makrogeo Weronika Dylus-Skudlik, ul. Mickiewicza 23, 41-700 Ruda Śląska, NIP: 6412440757


8.Informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego 
Każdy użytkownik ma prawo, w dowolnej chwili, wnieść skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Procedura składania skargi oraz dodatkowe informacje znajdują się w Serwisie Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

9.Pliki cookies i inne technologie
 
Administrator danych osobowych informuje, że strona internetowa korzysta z technologii cookies. Pliki cookies są danymi informatycznymi (w szczególności plikami tekstowymi), które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu internetowego. Pliki cookies to zazwyczaj unikalny alfanumeryczny identyfikator, który dodawany jest do przeglądarki użytkownika Serwisu internetowego, w celu jej identyfikacji. Pliki cookies mogą zawierać dodatkowo dane m.in. IP, typ i język przeglądarki, data i godzina przesłania żądania 
Rodzaje wykorzystywanych plików cookies 
a) niezbędne do działania serwisu – pliki cookies umożliwiające poprawne działanie serwisu 
b) zapewniające bezpieczeństwo – pliki cookies wykorzystywane przy rejestracji/logowaniu lub wykrywaniu nadużyć 
c) optymalizujące działanie serwisu – podnoszące wydajność działania strony 
d) personalizujące działanie serwisu – pliki cookies umożliwiające dostosowanie treści serwisu do twoich ustawień, personalizację wyświetlania strony, zapamiętywanie przejrzanych produktów lub zapamiętanie informacji o dodaniu konkretnych produktów do koszyka, 
e) wykorzystywane przy personalizacji reklam lub analizie ruchu – pliki cookies w skuteczniejszy dopasowujące reklamy do twoich preferencji. 
Możesz w każdej chwili dokonać zmian i usunąć plik cookies ze swojej przeglądarki. W tym celu należy postąpić zgodnie z instrukcją dostępną pod url. 
- Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka 
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies 
Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647 
Opera: http://help.opera.com/Linux/12.10/pl/cookies.html 
Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL&locale=pl_PL 


Urządzenia mobilne: 
• Android - https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl 
• Safari - http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL 
• Windows Phone - http://www.windowsphone.com/pl-pl/how-to/wp7/web/changing-privacy-and-other-browser-settings 
• Blackberry - http://docs.blackberry.com/en/smartphone_users/deliverables/32004/Turn_off_cookies_in_the_browser_60_1072866_11.jsp 

Zablokowanie plików cookies może wpłynąć na poprawność wyświetlania serwisu. Pliki cookies zamieszczane są w twoim urządzeniu końcowym i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z Administratorem danych reklamodawców oraz partnerów. Reklama, analityka internetowa i tagi remarketingowe, tag konwersji (e-commerce) 

Administrator może wykorzystywać narzędzia analityczne (np. Google Analytics) oraz tagi remarketingowe (tag Google AdWords, pixel Facebook Ads) umożliwiające analizę i gromadzenie danych o twoim zachowaniu w serwisie internetowym. Dane gromadzone są w sposób zanonimizowany. Możesz w każdej chwili zablokować przekazywanie informacji poprzez skorzystanie z narzędzia Google dostępnego pod URL: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

Dane te mogą być wykorzystywane do wyświetlania reklam za pomocą Google AdWords, Facebook Ads, DoublClick. Możesz w każdej chwili dostosować informacje, które są wykorzystywane przez Google poprzez zmianę ustawień swojego konta w serwisie Google https://adssettings.google.pl/authenticated lub poprzez zmianę ustawień preferencji na swoim profilu w Serwisie Facebook https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. Możesz również skorzystać z narzędzia do rezygnacji z plików cookies dostawców zewnętrznych na stronie - Network Advertising Initiative. - http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp 

Profilowanie (w tym analityka) Profilowanie jest sposobem agregacji informacji o Twoim i innych użytkowników zachowaniu na naszych stronach internetowych. Dzięki zautomatyzowanej analizie treści, które przegląda użytkownik możliwe jest tworzenie profilów użytkowników (m.in. wiek, płeć, zainteresowania). Profile użytkowników wykorzystywane są do dopasowywania treści, dopasowywania sposobu prezentacji reklam lub poszukiwania użytkowników o cechach podobnych do Ciebie. 

 

  
IX POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a firmą MAKROGEO.
Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres email wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie emaili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
W wypadku zaistnienia sporu pomiędzy Sklepem a Klientami będącymi osobami fizycznymi, które dokonały zamówienia w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową oraz Klientami innymi niż osoby fizyczne, zaistniały spór zostanie poddany pod rozstrzygnięcie Sądu właściwego dla siedziby Sklepu.
Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian regulaminu. Zmiana regulaminu nie będzie naruszać praw nabytych Klientów Sklepu. W razie wątpliwości wiążące dla Stron są postanowienia regulaminu obowiązujące w dniu akceptacji warunków regulaminu przez Klienta. Sklep każdorazowo określa w regulaminie datę obowiązywania regulaminu oraz w wypadku zmiany regulaminu dostarcza, na żądanie Klienta, regulamin w brzmieniu zaakceptowanym przez Klienta.
Regulamin obowiązuje od dnia 25.01.2015 r.
 
 

Zespół MAKROGEO
 
Komunikatory
Gadu-gadu: Skype: makrogeo Nr konta: 89 1050 1331 1000 0090 7181 9834
Użytkownik: Niezalogowany
Witrynę odwiedzono 11657746 razy.