Makrogeo
Śląski Park Przemysłowo Technologiczny
ul. Mickiewicza 23
41-700 Ruda Śląska
tel. 48 32 725 02 42
48 795 407 410 / 48 530 730 505
makrogeo@makrogeo.pl
Ilość towarów w koszyku: 0 (0,00 zł)
Fraza:
Producenci
 
Regulamin sklepu
W celu jak najlepszej współpracy z klientem udostępniamy regulamin sklepu
Regulamin sklepu

I INFORMACJE O FIRMIE:

Sklep internetowy MAKROGEO (zwany dalej: Sklep) działający pod adresem WWW: makrogeo.pl)  prowadzony jest przez firmę MAKROGEO Weronika Dylus-Skudlik z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ulicy Mickiewicza 23, zarejestrowaną w Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Urząd Miasta Ruda Śląska pod numerem 25614/10. Nr NIP: 641-244-07-57. Nr Regon: 241444693.
 
II OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY:

Zamówienia przyjmowane są przez Internet, telefonicznie, oraz drogą mailową.
Ceny na stronie zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich.
Ceną wiążącą jest cena podana na stronie przy produkcie w chwili składania zamówienia. 
Sklep MAKROGEO zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach towarów znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży.
Formy doręczenia i płatności oferowane przez Sklep MAKROGEO:
- Przelew bankowy wraz z dostawą kurierską.
- Płatność przy odbiorze przy dostawie kurierskiej.
- System Ratalny PayU.
- Odbiór i płatność w sklepie w Rudzie Śląskiej przy ul. Mickiewicza 23, 41-700
Do każdego zamówienia, zgodnie z żądaniem klienta zawartym w formularzu zamówienia wystawiana jest faktura VAT lub paragon. Faktura VAT (paragon) wystawiana jest w chwili, gdy wszystkie zamówione przez klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki.
 
III PROCEDURA REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
 
Czas realizacji zamówienia wynosi zazwyczaj 24 godziny, natomiast w wyjątkowych przypadkach może on być wydłużony do 14 dni. Czas ten liczony jest od chwili: 
w przypadku płatności przelewem – wpływu potwierdzenia przelewu,
w przypadku płatności przy odbiorze – potwierdzenia zamówienia ze strony Klienta.
Od czasu realizacji zamówienia należy odróżnić termin otrzymania przesyłki. Terminem otrzymania przesyłki jest: czas realizacji zamówienia + przewidywany czas dostawy. Przesyłki dostarcza: Poczta Polska - przesyłka priorytetowa, czas dostawy 2 dni, firma kurierska - czas dostawy 1 dzień roboczy, firma MAKROGEO - czas dostawy 1 dzień roboczy.
Jeśli klient jednocześnie zamówi produkty o różnym czasie realizacji, zamówienie zostanie wysłane po upływie najdłuższego z podanych czasów.
Przyjęcie zamówienia Sklep potwierdza pocztą elektroniczną. Potwierdzenie zawiera unikalny numer zamówienia, wyszczególnienie wybranych towarów, wybrany sposób zapłaty i doręczenia, z podaniem adresu docelowego w którym zamówienie zostanie odebrane. Na życzenie klienta możemy wysłać (fax., email lub listownie) pisemne potwierdzenie zamówienia - fakturę pro-forma, która może być podstawą przedpłaty należności.
W przypadku wybrania przez Klienta formy płatności "za pobraniem" (przy odbiorze towaru), gdy wartość zamówienia jest wysoka, firma może zastrzec rozpoczęcie realizacji zamówienia "za pobraniem"  pod warunkiem dokonania przedpłaty całości kwoty zamówienia podwyższonej o koszty transportu na konto bankowe. Wyjątkiem są jedynie zamówienia składane przez naszych stałych Klientów, związanych z naszą firmą podpisaną "umową o współpracy".
Jeżeli klient wybrał płatność przelewem, koniecznym warunkiem realizacji zamówienia jest uiszczenie przedpłaty sumy równej wartości zamówienia na konto Sklepu (realizacja następuje po uzyskaniu potwierdzenia przelewu). W wypadku braku potwierdzenia przelewu Klient otrzymuje informację z prośbą o ponowienie próby zapłaty. W sytuacji kiedy kolejne próby zapłaty przelewem są nieskuteczne, zamówienie klienta zostaje anulowane automatycznie po 14 dniach.
Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców firmy. W przeciwnym przypadku klient otrzymuje informację o tym jakie pozycje zamówienia mogą zostać zrealizowane i w jego gestii pozostaje decyzja czy: 
- anulować całe zamówienie, 
- wydłużyć czas oczekiwania, 
- realizować zamówienie w kształcie w jakim jest w danym momencie możliwe.
 
W zależności od decyzji podjętej przez kupującego zostanie wysłany stosowny e-mail potwierdzający.
Zmian w zamówieniu można dokonywać telefonicznie lub pocztą elektroniczną aż do momentu wysłania przesyłki.
 
Klient może wycofać złożone zamówienie w całości do momentu jego wysłania. W przypadku anulowania zamówienia na wyraźne życzenie klienta, Klient otrzymuje pocztą elektroniczną stosowną informację wraz z podaniem przyczyny anulowania.
Po całkowitym skompletowaniu zamówionych pozycji i ich wysłaniu Klient otrzymuje pocztą elektroniczną wiadomość potwierdzającą ten fakt, oraz jednocześnie informującą po jakim minimalnym czasie przesyłka powinna zostać dostarczona do adresata lub być do odebrania w sklepie MAKROGEO.
 
IV KOSZTY TRANSPORTU

Informacja o cenie przesyłki jest wyświetlana pod ceną na wybranym produkcie w sklepie.
Koszty transportu obliczane są w sposób zryczałtowany w zależności od wagi i wartości przesyłki. Umożliwiamy również odbiór własny zakupionego towaru bezpośrednio w sklepie MAKROGEO, w Rudzie Śląskiej przy ul. Mickiewicza 23, 41-700. W takim wypadku niezbędnym warunkiem odbioru zamówienia jest okazanie dowodu tożsamości oraz podanie numeru zamówienia.
Tabela określająca koszty transportu oraz dodatkowe informacje o kosztach i formach doręczenia, zawarte zostały w zakładce WYSYŁKA .
 
V ZWROT TOWARU BEZ PODANIA PRZYCZYNY:

 
Na podstawie Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827)
Konsument - czyli osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego) ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w niniejszym paragrafie, towar powinien być zwrócony na adres sklepu nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.
Klient powinien:
(1)    dostarczyć kompletną przesyłkę wraz z towarem w stanie niezmienionym tj. nie noszącym śladów przekraczających zakres zwykłego użytkowania, o ile to możliwe, w oryginalnym opakowaniu, co w szczególności zabezpiecza przed uszkodzeniem towaru w trakcie transportu,
(2)    wypełnić i własnoręcznie podpisać oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość,
(3)    Klient powinien dołączyć do zwracanego towaru dowód zakupu wystawiony przez Sklep.
(4)    Kupującemu niebędącemu konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, o którym mowa w niniejszym ustępie.
 
Zwrot ceny odesłanego towaru nastąpi niezwłocznie nie później jednak niż w ciągu 14 dni roboczych od dnia otrzymania przez sklep zwróconego towaru. Zwracany przez Klienta towar, powinien zostać opakowany w sposób, zapewniający brak uszkodzeń towaru w trakcie transportu co w szczególności zapewni zwrot przesyłki w oryginalnym opakowaniu.
Sklep zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczeń odszkodowawczych na zasadach ogólnych wynikających z kodeksu cywilnego, w przypadku poniesienia szkody w wyniku nie wywiązania się przez Klienta z wynikających z przepisów prawa obowiązków ciążących na nim, w związku z odstąpieniem od umowy, w szczególności w przypadku zwrotu przesyłki z towarem w stanie zmienionym, chyba że zmiana konieczna była w granicach zwykłego zarządu. 

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w sytuacjach szczegółowo określonych w art. 38 pkt. 1 – 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827), tj. w szczególności w przypadku umowy.
 
 
VI  GWARANCJA:
 
Konsumenci
 
Sklep, jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta, za niezgodność z umową towaru zakupionego przez konsumenta, w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 z poźn. zm.).
 
Na towary dostępne w Sklepie ich producenci mogą udzielać gwarancji na warunkach określonych przez nich w załączonych do towarów kartach gwarancyjnych, w takim wypadku Klient może odesłać towar do Sklepu na warunkach określonych w niniejszym paragrafie lub zareklamować towar bezpośrednio u producenta na warunkach określonych w załączonym do towaru dokumencie gwarancji.
 
Przedsiębiorcy
 
Osobom fizycznym, które dokonały zamówienia w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową oraz Klientom innym niż osoby fizyczne przysługują, niezależnie od obowiązków określonych w niniejszym regulaminie, wyłącznie uprawnienia gwarancyjne przyznane przez sprzedawcę lub producenta towaru. Szczegółowe warunki gwarancji (w szczególności podmiot udzielający gwarancji oraz okres na który udzielono gwarancji), określone są indywidualnie dla poszczególnych towarów. Niezależnie od powyższego odpowiedzialność Sklepu z tytułu rękojmi w stosunku do tychże Klientów jest wyłączona.
 
Postanowienia wspólne
 
Celem realizacji uprawnień gwarancyjnych Klient, powinien odesłać towar na adres sklepu wraz z dowodem zakupu, kartą gwarancyjną oraz zwięzłym opisem stwierdzonej niezgodności towaru z umową. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Sklep przesyłki z reklamowanym towarem. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru), Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu inne, dostępne w Sklepie towary do wyboru.
 
Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszty związane z odesłaniem reklamowanego towaru, Sklep zwraca niezwłocznie po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.
 
Różnice wynikające z indywidualnych ustawień monitora komputera Klienta (kolor, proporcje, itd.) nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotu towaru zakupionego w Sklepie.
 
Przesyłka zawierająca reklamowany towar powinna zostać opakowana w sposób uniemożliwiający uszkodzenie towaru w trakcie transportu.
 


VII OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:
 

Sklep jest administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.).
Rejestrując się w Sklepie lub dokonując zakupu w Sklepie, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z realizacja zamówień dokonywanych w Sklepie. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia przyjęcie i zrealizowanie zamówienia Klienta przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
Dane osobowe podane przez Klienta podczas wypełniania formularza w trakcie procesu zamawiania, przetwarzane są przez Sklep w celu realizacji zamówienia, w celu archiwizacji oraz w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem Sklepu, w tym o ile Klient wyrazi na to zgodę, dane Klienta przetwarzane są dla potrzeb działań marketingowych podejmowanych przez Sklep samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami, w szczególności takich jak: sprzedaż produktów i usług, przesyłania informacji o nowych produktach i usługach, udział w konkursach, promocjach.
Dane osobowe są przekazywane firmom kurierskim lub innym administratorom danych, gdy jest to niezbędne do realizacji zamówienia lub wykonania umowy zawartej z Klientem. Dane osobowe mogą być przekazywane uprawnionym organom.
Sklep zapewnia realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 ze zm.), w szczególności umożliwia Klientom wgląd do własnych danych osobowych i ich poprawianie oraz prawo wniesienia w przypadkach wymienionych w ustawie pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania własnych danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych.
 
  
VIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a firmą MAKROGEO.
Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres email wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie emaili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
W wypadku zaistnienia sporu pomiędzy Sklepem a Klientami będącymi osobami fizycznymi, które dokonały zamówienia w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową oraz Klientami innymi niż osoby fizyczne, zaistniały spór zostanie poddany pod rozstrzygnięcie Sądu właściwego dla siedziby Sklepu.
Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian regulaminu. Zmiana regulaminu nie będzie naruszać praw nabytych Klientów Sklepu. W razie wątpliwości wiążące dla Stron są postanowienia regulaminu obowiązujące w dniu akceptacji warunków regulaminu przez Klienta. Sklep każdorazowo określa w regulaminie datę obowiązywania regulaminu oraz w wypadku zmiany regulaminu dostarcza, na żądanie Klienta, regulamin w brzmieniu zaakceptowanym przez Klienta.
Regulamin obowiązuje od dnia 25.01.2015 r.
 
 

Zespół MAKROGEO
 
Komunikatory
Gadu-gadu: 20680921 Skype: makrogeo Nr konta: 89 1050 1331 1000 0090 7181 9834
Użytkownik: Niezalogowany
Witrynę odwiedzono 6552514 razy.